Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

myamazing
17:45
Miałem przyjaciela, ale umarł. Tak naprawdę człowiek został, ale przyjaciel umarł.
Reposted fromstopme stopme viahouseofpain houseofpain
myamazing
17:43
Nie ma "nie nadaję się". Jesteś swoim największym przeciwnikiem. Uwierz w siebie. Nie przestawaj. Poradzisz sobie. Żaden cios cię w życiu nie powali.
— Przyjaciółki
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacatchdimoment catchdimoment
myamazing
17:37
2908 5293 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoSad soSad

September 11 2017

myamazing
19:17
Na ułamek sekundy tężeje mi krew, żyły zwężają się do grubości wiolinowych strun. To ona.
— Żulczyk.
Reposted fromchained chained viabeattman beattman
myamazing
18:10
Poznałam Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
Reposted fromniiks niiks viahavingdreams havingdreams

August 04 2017

myamazing
20:41
1034 22a0 500
Tatry
myamazing
20:35
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— H. Murakami
Reposted fromcorvax corvax viakreska-groteska kreska-groteska
myamazing
20:30
Chciałem umrzeć, a nie udało mi się nawet zasnąć.
— Jacek Podsiadło
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawerterowska werterowska

June 09 2017

myamazing
19:45
3677 02fe 500
future ♥
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viahouseofpain houseofpain
myamazing
19:27
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć

July 07 2015

21:10
9098 6099 500

soul-service:

ithelpstodream:

In Nepal they have a festival that honours dogs and thanks them for being our loyal furry friends.

I love this soo much❤️

Reposted fromthetemple thetemple viaNoCinderella NoCinderella
myamazing
21:05
3522 b3a5
myamazing
21:04
To jest Mężczyzna, u boku którego chcę spędzić resztę swojego życia.
— nie mam wątpliwości.
myamazing
21:04
myamazing
20:59
2086 4585 500
Reposted fromdouble double vianiemaproblemu niemaproblemu

June 29 2015

myamazing
21:16
Każda kobieta lubi jak facet o nią walczy.
— Prawo Agaty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakatalama katalama
myamazing
21:15
5499 aa0f
Reposted fromMiziou Miziou viaMrCoffe MrCoffe
myamazing
21:15
8253 b6e0
Reposted frommartynkowa martynkowa viajethra jethra

June 24 2015

myamazing
04:44
3582 d654
Reposted fromryfik ryfik viaTokyoMEWS TokyoMEWS
04:42
0910 983d 500
Reposted fromthetemple thetemple viaTokyoMEWS TokyoMEWS
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl